Міністерство фінансів України наказом від 18.11.2014 р. № 1142 затвердило Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (даліПорядок).

Відтак, Порядком передбачено як загальні вимоги до заповнення сертифікату (мова — одна з тих, якою складено Угоду; спосіб — машинопис або друкованими літерами від руки; відсутність виправлень), так і особливості заповнення окремих граф (які з них є обов’язковими, ким заповнюються). Також Порядком урегульовано, які документи має подати експортер для отримання сертифіката; випадки видачі сертифіката після здійснення експорту товарів; випадки видачі дубліката сертифіката, заміни сертифіката, відмови у його видачі тощо. 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»