ВАСУ в ухвалі від 29.09.2014 р. у справі № К/800/52867/13 висловився з приводу розподілу податкового боргу між підприємствами, утвореними шляхом реорганізації. У спірній справі суди попередніх інстанцій виходили з того, що порушення податкового законодавства відсутні у зв’язку з тим, що податковий борг платника податків переданий правонаступнику (утвореному шляхом виділу) згідно розподільчого балансу.

Проте ВАСУ не погоджується з такими висновками і зазначає, що відповідно до п. 98.3 Податкового кодексу України реорганiзацiя платника податків шляхом видiлення з його складу iншого платника податкiв або внесення частини майна до статутного фонду iншого платника податкiв без лiквiдацiї платника податкiв, який реорганiзується, не тягне за собою розподілу грошових зобов’язань чи податкового боргу мiж таким платником податків та особами, утвореними у процесi його реорганiзацiї, чи встановлення їх солiдарної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства, крiм випадкiв, коли за висновками органу державної податкової служби така реорганiзацiя може призвести до неналежного погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платником податкiв, який реорганiзується.

Рiшення про застосування солiдарної або розподiльної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства може бути прийняте органом державної податкової служби ДПС лише за умови, якщо майно платника податкiв, що реорганiзується, перебуває у податковiй заставi на момент прийняття рiшення про таку реорганiзацiю.

Таким чином, посилання на наявнiсть розподiльчого балансу в результатi реорганiзацiї платника податкiв, який має податковий борг, шляхом видiлення, є безпiдставним.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»