Депозитарна установа, що діє на території проведення АТО, повинна, починаючи з 19 грудня, не пізніше 5 робочих днів повідомити у доступний спосіб (у формі паперового документа поштовим відправленням або за допомогою кур'єрської служби, електронного документа, засобами факсимільного зв'язку або електронної пошти тощо) Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів про неможливість (у разі такої неможливості) в установленому законодавством порядку виконання будь-яких функцій депозитарної установи із зазначенням дати, з якої ДУ та/або її спеціалізованим структурним підрозділом, та/або відокремленим підрозділом зупинено виконання функцій депозитарної установи.

Повідомлення направляються за адресою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30; тел./факс – (044) 254-23-31; електронна адреса: info@nssmc.gov.ua). Повідомлення за адресою Центрального депозитарію цінних паперів направляються у спосіб, визначений у депозитарному договорі та внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

Якщо НКЦПФР не отримує повідомлення протягом 15 робочих днів (від 19 грудня) від депозитарної установи, датою зупинення виконання її функцій вважатиметься день, наступний за робочим, коли востаннє ДУ виходила на зв’язок і не підтримувала його протягом 5 та більше наступних робочих днів поспіль.

Після отримання повідомлення протягом 5 робочих днів місце ДУ буде тимчасово змінено.

Про це йдеться в рішенні НКЦПФР від 11.11.2014 р. № 1511, що готується до опублікування у № 99 (19.12.2014 р.) «Офіційного вісника України».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»