Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своїй ухвалі від 22.10.2014 р. у справі № 6-26251св14 дійшов висновку, що ненадання споживачу фінансових послуг в галузі споживчого кредитування, в письмовій формі повної інформації про умови кредитування, а також орієнтованої сукупної вартості кредиту перед укладенням кредитного договору, є порушенням п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ.

Таке порушення є несправедливим по відношенню до позичальника в цілому, суперечить принципу добросовісності, що є наслідком істотного дисбалансу договірних прав і обов'язків на погіршення становища споживача. А це є підставою, зокрема, для визнання такого кредитного договору недійсним.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»