Державна фіскальна служба України в роз’ясненні від 04.12.2014 р. наголосила, що з 01.01.2015 р. база оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг за винятком контрольованих операцій, але не може бути нижчою ціни придбання товарів (для самостійно виготовлених — не нижче їх собівартості) або балансової вартості необоротних активів.

Стосовно подання податкових декларацій з ПДВ у паперовій формі, податківці зауважили: останнім звітним періодом, за який податкові декларації з ПДВ можуть бути подані на паперових носіях, є грудень 2014 року (граничний строк подання 20.01.2015 р.)/IV квартал 2014 року (граничний строк подання 09.02.2015 р.).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»