Враховуючи стан валютного ринку України, НБУ наголосив (лист від 02.12.2014 р. № 48-404/71535) на необхідності забезпечення проведення банком ефективного аналізу документів, які є підставою для купівлі інвалюти, до подання реєстру з купівлі іноземної валюти «Інформація про намір купівлі безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів» до Національного банку України.

На думку фахівців НБУ, ознаками удаваних угод, зокрема, є угоди:

  • щодо продажу нерезидентом цінних паперів українських емітентів (в тому числі низьколіквідних), а також ОВДП за цінами, значно вищими за їх номінальну вартість;
  • щодо повернення іноземним інвесторам дивідендів (зокрема, за рішенням відповідного уповноваженого органу товариства про виплату дивідендів у строки, що перевищують встановлені законодавством України);
  • щодо купівлі у нерезидента частки у статутному капіталі юридичної особи — резидента за цінами, які в десятки разів перевищують зареєстрований статутний капітал, тощо;
  • щодо погашення заборгованості перед нерезидентами за правочинами, якими передбачено уступку права вимоги (заміну первісного кредитора у зобов'язанні) за кредитними договорами, укладеними між уповноваженими банками та резидентами-позичальниками;
  • у яких предметом контракту є товари (продукція/роботи/послуги), вартість яких складно визначити або які не мають постійної ринкової вартості, наприклад, консалтингові, аудиторські, юридичні послуги, роялті, інші об'єкти інтелектуальної власності тощо;
  • щодо виконання зобов'язань за імпортними операціями резидентів, за якими практично в останні дні законодавчо встановлених строків розрахунків здійснювалося повернення раніше придбаних на міжбанківському валютному ринку України коштів в іноземній валюті, перерахованих нерезидентам-контрагентам як попередня оплата;
  • щодо постачання товарів в Україну, у яких товаровиробник не є постачальником товарів та/або отримувачем коштів.

Висновок стосовно кожної інвалютної операції має зберігатися у банку та, у разі необхідності, має бути наданий на запит Нацбанку разом із запитуваними документами та поясненнями. У разі незабезпечення подання до НБУ документів, зазначених у запиті, вживатимуться адекватні заходи реагування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»