У Мінфіні оприлюднили проект Наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з інвентаризації активів та зобов'язань».

Відповідно до пропонованих змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.1994 р. № 69, пропонується додати пункт, відповідно до якого підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний і безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, у яких відображені зобов’язання і власний капітал цих підприємств.

Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, і відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Такі ж норми передбачені й для бюджетних установ: планується оновити Інструкцію з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджену наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 90.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»