У зв’язку з тим, що Головне управління юстиції у Донецькій області переміщено до м. Краматорська Донецької обл., а Головне управління юстиції у Луганській області переміщено до м. Сєвєродонецька Луганської обл., усім працівникам головних управлінь юстиції, підпорядкованих територіальних органів та установ юстиції (управлінь юстиції та їх структурних підрозділів, державних нотаріальних контор та архівів) пропонується переведення на роботу в іншу місцевість разом із відповідним органом або установою юстиції (тобто зміна місця розташування роботи при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою).

Згідно з Кодексом законів про працю України (даліКЗпП), працівник повинен бути повідомлений про переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством не пізніше ніж за 2 місяці. Одночасно працівники попереджаються про можливість звільнення у разі відмови від такого переведення (на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Законодавством не встановлено форми повідомлення працівника про його майбутнє переведення в іншу місцевість, проте, на думку Мін’юсту, доцільно здійснювати документальне оформлення такої пропозиції. У свою чергу, працівник має право прийняти її або відмовитися.

Якщо працівник погоджується або сам проявляє ініціативу переведення, строк повідомлення про переведення на роботу в іншу місцевість не має значення. Згода, як правило, оформлюється у письмовому вигляді.

Рішення про переведення працівника на роботу в іншу місцевість разом із підприємством оформлюється наказом, у якому зазначається нове місце розташування роботи; з наказом працівник ознайомлюється під розписку.

Якщо працівник відмовляється від переведення в іншу місцевість разом із підприємством, трудовий договір із ним припиняється за п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП після спливу двомісячного строку попередження із виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку відповідно до ст. 44 КЗпП.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»