Мінсоцполітики разом із МОН України затвердило Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі — Порядок).

Відповідно до Порядку, зареєстрований безробітний, який виявив бажання пройти професійне навчання, укладає договір з територіальним органом Державної служби зайнятості України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у районах, містах, районах у містах (далі — територіальний орган). Після укладення договору територіальний орган видає безробітному направлення на професійне навчання до навчального закладу за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку, на підставі якого безробітний зараховується до навчального закладу на денну форму навчання.

Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами й не може перевищувати 12 місяців.

Якщо безробітного направлено на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, йому мають компенсувати витрати на проїзд до місця розташування навчального закладу й у зворотному напрямку транспортом загального користування (крім таксі) на підставі квитків або довідки транспортного підприємства про вартість проїзду за відсутності квитків. Крім того, такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання (йому видається направлення на проживання за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку).

У разі якщо безробітний припиняє своє професійне навчання без поважних причин або відмовляється працювати за одержаною професією (спеціальністю), він має відшкодувати територіальному органу, який уклав з ним договір на професійне навчання, суму витрат на навчання, проїзд до місця розташування навчального закладу й у зворотному напрямку, а також суму витрат на проживання в період навчання.

Разом із тим поважними причинами дострокового припинення безробітним професійного навчання вважаються:

  • працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту) або забезпечення роботою самостійно;
  • поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
  • набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;
  • подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи закінчення періоду, визначеного в медичному висновку;
  • смерть безробітного чи визнання його за рішенням суду померлим або безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
  • подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про умови та характер праці.

 

Наказ Мінсоцполітики та МОН України «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» від 31.05.2013 р. № 318/655.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 08.07.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»