У зв'язку із проведенням АТО на сході України ускладнилася діяльність акціонерних товариств, місцезнаходженням яких, згідно з відомостями, що містяться у ЄДРПОУ, є населені пункти Донецької та Луганської областей, на території яких здійснюється АТО. Таким чином, НКЦПФР в листі від 26.11.2014 р. роз’яснила, що підставою для звільнення від відповідальності за невиконання обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема Закону «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (як то повідомлення про проведення загальних зборів тощо) при проведенні загальних зборів акціонерних товариств є сертифікат Торгово-промислової палати України, виданий відповідно до законодавства.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»