Державна казначейська служба в листі від 11.11.2014 р. № 17-10/1009-24827 висловила свою позицію з питань:

1. Щодо застосування вимог п. 11 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59 (далі — Типове положення).

Під час погодження призначення претендентів на посаду головного бухгалтера (спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби) бюджетної установи слід керуватися відповідними підпунктами п. 11 Типового положення, зокрема й щодо претендентів на заміщення посад головних бухгалтерів бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласних, районних, міських бюджетів і бюджетів районів у містах.

2. Чи потребує погодження органом Казначейства призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи, а також на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби бюджетної установи, у якій не утворюється бухгалтерська служба, претендента з числа військовослужбовців?

Згідно з вимогами п. 111 Типового положення, призначення осіб із числа військовослужбовців на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи, а також на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби бюджетної установи, у якій не утворюється бухгалтерська служба, здійснюється з урахуванням відповідних положень про проходження військової служби громадянами України, затверджених Президентом України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»