Державна фіскальна служба в листі від 28.10.2014 р. № 8668/7/99-99-11-17 роз’яснила порядок зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника за попередні періоди.

Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності (розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва здійснюється за кодами згідно з ДК 009:2010) затверджено постановою КМУ від 08.02.2012 р. № 237.

Якщо платник не згоден із встановленим класом ризику виробництва, він протягом 10 робочих днів після отримання виписки з ЄДРПОУ узгоджує клас професійного ризику з робочим органом Фонду соцстраху. Якщо є підстави для зміни класу ризику, Фонд соцстраху приймає рішення про віднесення платника до нового класу ризику та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про здійснені зміни.

Відповідно до абз. 3 ст. 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, у разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд соцстраху змінює належність підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

У разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника, у тому числі за минулі періоди, робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає фіскальному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва. На підставі отриманого повідомлення до реєстру страхувальників уносяться відповідні зміни.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»