Державна казначейська служба України наказом від 17.11.2014 р. № 318 затвердила Порядок організації роботи, функції та завдання структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Відповідно до цього порядку, бухоблік про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Казначейства ведеться в автоматизованому режимі, де здійснюються накопичення, обробка, систематизація та передача інформації користувачам.

Стосовно облікової політики органів Казначейства, то вона базується на основних принципах бухгалтерського обліку, визначених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV і національних положеннях (стандартах) бухобліку в державному секторі, яких повинні дотримуватися органи Казначейства під час ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Водночас у Порядку прописано основні функції та повноваження структурних підрозділів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, порядок формування і зберігання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності, правила надання виписок із рахунків клієнтів, порядок виправлення помилкових записів у бухгалтерському обліку, порядок відображення у бухобліку операцій після дати звітності (балансу) тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»