Мінфін пропонує внести зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Відповідний проект наказу розміщено на сайті Мінфіну.

Зокрема, передбачається, що у разі неподання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення АТО, фінансової та бюджетної звітності, до зведеної фінансової та бюджетної звітності включаються показники фінансової та бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подані ними за попередній звітний період, з урахуванням показників, відображених у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

Водночас пропонують додати нову звітну форму «Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання». Довідка складатиметься і подаватиметься до органу Казначейства розпорядниками бюджетних коштів, які отримували від підприємств (організацій, установ) — постачальників матеріальні цінності та передавали їх на відповідальне зберігання. У цій довідці наводиться інформація про необоротні активи та запаси, які передані розпорядниками бюджетних коштів на відповідальне зберігання підприємствам (організаціям, установам) на підставі договору в розрізі субрахунків. У складі зведеної квартальної та річної фінансової і бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників нижчого рівня, які мають свою мережу, така довідка не подається.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»