Відповідно до змін, внесених наказом Мінфіну до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, первинні документи підлягають обов’язковій перевірці (у межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою та змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів і відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув’язка окремих показників.

Водночас у разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

Нагадаємо: до змін від бухгалтера в таких випадках не вимагалося ніяких письмових пояснень, оскільки діяла пряма заборона на прийняття до виконання невірно складених первинних документів.

 

Наказ Мінфіну України «Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 03.06.2013 р. № 574.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 03.07.2013 р. неопублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»