Верховна рада прийняла такі законопроекти:

 Так, першим законопроектом передбачаються такі зміни:

  • документації, за якою здійснюється формування земельних ділянок, і внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру має здійснюватись органами, які функціонують за місцем їх розташування;
  • погодження проектів відведення земельних ділянок здебільшого на місцевому рівні передбачається здійснювати за місцем розташування земельних ділянок. Переважна більшість адмінпослуг, у тому числі й тих, що пов’язані із погодженням проектів відведення, має надаватись на районному (міському) рівні;
  • під час здійснення погодження, передбачається заборонити проведення будь-яких обстежень, експертиз, інших робіт. Такі вимоги часто трапляються на практиці, коли для того, щоб отримати формально безкоштовний висновок, необхідно витратити чималу суму коштів на проведення непередбачених законом вишукувань, обстежень, експертиз (у тому числі тих, які проводяться «кишеньковими» фірмами). Це є недопустимим;
  • кожний погоджувальний орган має опрацьовувати проект виключно в частині його відповідності законодавству, дотримання якого він контролює. Крім того, кожен погоджувальний орган має здійснювати розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки самостійно та не може вимагати попереднього погодження проекту іншими органами тощо.

Другим законопроектом пропонується:

 1) скасувати необхідність подання юридичною чи фізичною особою документів, що перебувають у володінні органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, під час отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою;

 2) запровадити механізм відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування за невчасне надання висновку щодо погодження (непогодження) документації із землеустрою.

За інформацією офіційного веб-сайту Держпідприємництва України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»