КМУ постановою затвердив Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень (далі — Порядок), який набере чинності 1 січня 2014 року.
Цей Порядок визначає розмір і механізм виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень (далі — грошова компенсація) таким категоріям військовослужбовців Збройних Сил:
  • особам офіцерського складу, у разі коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них і членів їх сімей житло;
  • курсантам вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків і жилого приміщення за місцем проходження військової служби (навчання).
Порядком передбачено, що грошова компенсація виплачуватиметься щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірі, який не перевищує:
  • у м. Києві — 2 мінімальні заробітні плати;
  • у містах Сімферополі, Севастополі та обласних центрах — 1,5 мінімальної заробітної плати;
  • в інших населених пунктах — 1 мінімальної заробітної плати.
Водночас військовослужбовцям за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.
Для отримання грошової компенсації військовослужбовець разом із рапортом має подати документи, визначені в п. 5 Порядку.
Однак грошова компенсація не виплачуватиметься в разі:
  • наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;
  • нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби.
Нагадаємо: наразі грошову компенсацію за піднайом (найом) військовослужбовцями жилого приміщення виплачують у розмірі фактичних витрат, але не більше ніж 5 мінімальних заробітних плат у містах Києві, Сімферополі, Севастополі й обласних центрах, а також 2 мінімальних заробітних плат в інших містах і населених пунктах.
 
Постанова КМУ «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень» від 26.06.2013 р. № 450.
Набирає чинності 01.01.2014 р.
 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»