Міністерство фінансів України повідомило, що у фінансовій звітності, визначеній у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», не передбачено відображення податкових різниць.
Тому інформацію про податкові різниці планується розкривати в примітках до фінансової звітності.
 
Лист Міністерства фінансів України від 24.05.2013 р. № 31-08410-07-29/15861
 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»