Для організації ведення бухобліку підприємство самостійно обирає форму з переліку, який визначений ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV:

  • уведення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 
  • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; 
  • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; 
  • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, і в бюджетних установах.
Питання організації бухобліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадових осіб) відповідно до законодавства й установчих документів.
Відповідальність за організацію бухобліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше ніж три роки, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства й установчих документів. 
Отже, згідно з нормами чинного законодавства України питання щодо призначення та звільнення працівників підприємства, у т.ч. головного бухгалтера, визначається виключно законодавством, а не установчими документами підприємства.
 
Лист Мін’юсту від 28.05.2013 р. № 4290-0-4-13/6.1 
 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»