Мінфін пропонує внести зміни до Порядку подання фінансової звітності. Однойменний проект наказу розміщено на сайті Мінфіну в рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення — 2014 рік».

Серед запропонованих змін:

якщо організація діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена/порушена у зв’язку з тимчасовою окупацією територій та/або проведенням АТО, підприємства, що знаходяться на цих територіях, подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або, за можливості, подають фінансову звітність відповідним органам, які знаходяться на іншій території України, та/або в яких організована відповідна робота;

розпорядники бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, можуть подавати фінансову звітність розпорядникам вищого рівня без відмітки органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів;

підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображені зобов’язання і власний капітал цих підприємств. У такому разі у річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку. Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»