Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII було опубліковано 08.11.2014 р. в «Голосі України» № 216.

Законом передбачено утворення системи фінансового моніторингу з покладенням на її суб’єктів низки обов’язків, зокрема щодо здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта; забезпечення виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; забезпечення реєстрації відповідних операцій; проведення оцінки ризику своїх клієнтів із урахуванням критеріїв ризиків тощо.

До числа фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу Законом 1702 віднесені операції, у разі якщо сума, на яку вони здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 грн (для суб'єктів господарювання у сфері азартних ігор — 30 000 грн) і мають одну або більше ознак, передбачених ч. 1 ст. 15 Закону.

Особи, винні у порушенні вимог Закону 1702, нестимуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність.

Закон набирає чинності через 90 днів із дня його опублікування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»