Згідно з п. 1 Розділу ХІІІ «Прикінцевих положень» Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII (далі — Новий антикорупційний закон), він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Водночас вперше Новий антикорупційний закон був офіційно опублікований у виданні «Голос України» 25 жовтня 2014 р.

З огляду на зазначене, положення Нового антикорупційного закону, пов’язані з регулюванням суспільних відносин в антикорупційній сфері, будуть введені в дію 26 квітня 2015 р.

Слід враховувати, що саме дата введення в дію Нового антикорупційного закону є початком для виникнення, зміни чи припинення прав та обов’язків відповідних суб’єктів правовідносин.

Таким чином, до 26 квітня 2015 р. застосуванню підлягає Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»