Національний банк України в листі від 05.11.2014 р. № 18-112/64483 роз’яснив порядок реалізації ст. 2 Закону 1669   , якою передбачено мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями громадян України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період із 14 квітня 2014 року з території АТО, а також на юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців, що провадять (провадили) на відповідній території свою господарську діяльність.

Нацбанк пояснив, що банки мають встановлювати місце проведення господарської діяльності юридичної особи, фізичної особи — підприємця на основі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців, а місце проживання клієнта — фізичної особи — на основі даних, зазначених у поданих клієнтом офіційних документах або засвідчених в установленому порядку їх копій. Отримані дані банки мають співставляти з Переліком населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2014 року № 1053-р.

Реалізація прав осіб, передбачених ст. 2 Закону, не потребує отримання банком будь-яких інших документів, у тому числі сертифікатів про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) Торгово-промислової палати.

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669-VII

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»