За результатам розгляду справи № 6-118цс14 Верховний суд України дійшов висновку, що письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту. Зокрема, такий документ повинен містити:

  • найменування банку, який здійснив касову операцію;
  • дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час — час виконання операції);
  • підпис працівника банку, який прийняв готівку;
  • відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом САБ.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»