Мінфін визначив процедуру, за якою проводитиметься органами Державної фіскальної служби України (далі — контролюючий орган) «люстраційні» перевірки достовірності відомостей у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (далі — антикорупційна декларація). Відповідний порядок затверджено наказом Мінфіну від 03.11.2014 р. № 1100.

Перевірки проводитимуться апаратом Державної фіскальної служби України, а також її територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем проживання особи, стосовно якої проводиться перевірка.

Загальний алгоритм проведення органами Державної фіскальної служби України такої перевірки включає в себе:

1) отримання від керівника відповідного органу запиту про проведення перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, а також копії декларації цієї особи;

2) одержання у разі необхідності та в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, від державних органів, органів місцевого самоврядування, банків, інших юридичних осіб публічного права, а також платників податків інформації, копій підтверджуючих документів, які стосуються відомостей, зазначених у декларації;

3) проведення перевірки, що фактично полягає в:

аналізі наявної у контролюючого органу податкової інформації щодо доходів, отриманих особою, стосовно якої проводиться перевірка, з метою з'ясування джерел їх отримання, у тому числі щодо повноти їх відображення в декларації;

порівнянні відомостей про вказане в декларації майно (майнові права), набуте (набуті) особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах з наявною у контролюючого органу податковою інформацією про майно (майнові права) такої особи з метою з'ясування достовірності відомостей щодо його (їх) наявності;

порівняльному аналізі наявної інформації з метою з'ясування відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, набутого (набутих) особою, доходам, отриманим із законних джерел;

4) повідомлення особі, стосовно якої проводиться перевірка, про виявлення перевіркою усіх недостовірностей та/або невідповідностей;

5) одержання від особи, стосовно якої проводиться перевірка, письмового пояснення і підтверджуючих документів щодо виявлених перевіркою недостовірностей та/або невідповідностей з метою обов'язкового їх розгляду та врахування при підготовці висновку про перевірку;

6) підготовка висновку про результати перевірки достовірності відомостей за встановленою формою і надсилання його відповідному органу, від якого отримано запит про перевірку, і копію декларації особи, стосовно якої проводилася перевірка.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»