ДФС у листі від 03.11.2014 р. № 9212/7/99-99-24-04-17 роз’яснила, що для цiлей розрахунку у встановленому порядку позитивних рiзниць мiж сумами митних платежiв застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений НБУ, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї.

Нагадаємо!

До продуктiв переробки застосовується часткове звiльнення вiд обкладання митними платежами, вiдповiдно до якого сплатi пiдлягає позитивна рiзниця мiж сумою митних платежiв, нарахованою на продукти переробки, і сумою митних платежiв, яка пiдлягала б сплатi в разi iмпорту вiдповiдних товарiв, якi були вивезенi за межi митної територiї України для переробки (ч. 3 ст. 168 Митного кодексу України). Аналогічне стосується і ПДВ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»