Державна фіскальна служба інформує про свою готовність до здійснення перевірки відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, які підлягають перевірці відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Розроблений алгоритм перевірки дозволятиме виявляти недостовірність вказаних у декларації відомостей про наявність у суб’єктів декларування майна (майнових прав), а також невідповідність вартості майна (майнових прав), набутого (набутих) за час перебування на відповідних посадах, доходам, отриманим із законних джерел. Особа, яка вказала недостовірні відомості щодо набутого майна та не змогла пояснити його походження, позбавляється на 10-річний строк права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Керівник відповідного органу не пізніше, ніж на третій день із дня надходження відповіді/висновку, якими встановлено недостовірність відомостей, приймає рішення про звільнення особи, стосовно якої проводилася перевірка.

Інформація про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копіями її заяви та декларації, а згодом — інформація про результати перевірки — мають розміщуватися у відкритому доступі на офіційному сайті органу, у якому проводиться перевірка.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»