ВАСУ в ухвалі від 06.03.2014 р. № К/9991/73036/12 робить висновок, що працiвник зобов’язаний пiсля вiдновлення працездатностi приступити до роботи у час початку вiдповiдної змiни (у разi якщо на пiдприємствi iснує змiнний режим роботи) або у час початку роботи пiдприємства (установи) вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку. Обов’язок працiвника приступити до роботи об 00:00 годинi доби, на яку припадає вiдновлення працездатностi, або у вихiдний день чинним законодавством не передбачено.

У розглянутій справі на вугiльних пiдприємствах «робоча» змiна починається не з 00.00 годин, як календарна, а о 8.00 годинi ранку (з першої змiни), таким чином, пiдземнi робочi у третю змiну частково працюють у календарнiй добi, наступнiй за днем виходу на роботу.

Вихiд на роботу в серединi змiни законодавством не передбачено, до того ж це суперечить чиннiй наряднiй системi, оскiльки працiвник перед початком змiни повинен отримати наряд на виконання робiт та iнструктаж щодо отримання технiки безпеки на робочому мiсцi.

Законодавством обумовлено лише те, що першi 5 днiв тимчасової непрацездатностi оплачуються за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї, а за рахунок коштiв Фонду оплачується решта днiв тимчасової непрацездатностi. Подiл змiни на частини для оплати листкiв непрацездатностi застрахованої особи в залежностi вiд графiку виходу працiвника на роботу, у тому числі у випадках багатозмiнного режиму роботи, вказаним Порядком не передбачено.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»