На офіційному сайті ДФС України оприлюднено проект наказу ДФСУ «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами».

Водночас нова узагальнююча консультація має відповісти, зокрема, на такі питання:

  • яким чином визначається фінрезультат від торгівлі борговими цінними паперами з урахуванням замортизованої премії/дисконту;
  • як відобразити фінрезультат від продажу цінних паперів поза фондовою біржею, якщо вони придбавалися на біржі;
  • чи втрачає платник право на врахування витрат на придбання цінних паперів, якщо на момент їх придбання емітент не мав ознак фіктивності, а на момент продажу ознаки фіктивності з’явилися;
  • чи враховуються у складі витрат витрати на виплату комісійної винагороди та витрати на оплату послуг депозитарних установ;
  • чи відображається у податковому обліку сума переоцінки балансової вартості цінних паперів, здійснена платником в бухобліку;
  • яким чином відображаються курсові різниці за борговими цінними паперами, призначеними для погашення і номінованими в іноземній валюті, якщо розрахунки за ними здійснюються у нацвалюті.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»