Суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт або який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, має організувати проведення його ідентифікації відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2002 р. № 956 (далі — Порядок ідентифікації).

Ідентифікація проводиться суб’єктом господарювання самостійно або із залученням відповідних фахівців (за його бажанням). Водночас результати ідентифікації не потребують експертизи. Після ідентифікації суб’єкт господарювання має скласти повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1 до Порядку ідентифікації) і подати його до територіального органу Держгірпромнагляду.

Включення об’єкта підвищеної небезпеки в Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після подання суб’єктом господарювання повідомлення про результати ідентифікації. Протягом 10 робочих днів після реєстрації територіальний орган Держгірпромнагляду видає суб’єкту господарювання свідоцтво про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки.

До того ж перевірка результатів ідентифікації, включення в Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки та видача свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки є безоплатними процедурами.

Суб’єкт господарювання, у власності чи користуванні якого є об’єкти підвищеної небезпеки, має провести в шестимісячний строк їх повторну ідентифікацію в разі:

  • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;
  • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • будівництва в прилеглих районах нових об’єктів, якщо це впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про результати ідентифікації;
  • зміни власника об’єкта.

Порядок проведення повторної ідентифікації аналогічний наведеним вище нормам. Однак інформація подається тільки за тими розділами повідомлення за формою ОПН-1, у які вносилися зміни.

Лист Держгірпромнагляду України від 22.03.2013 р. № 2750/0/6.2-16/6/13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»