Визначено перелік посадових осіб підприємства, незалежно від форми власності, які є відповідальними особами в цілях податкового обліку. До них належать керівники підприємства (голова правління, президент, генеральний директор, директор, заступник директора, головний бухгалтер).

Відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, до посадових осіб, виходячи з узагальненої практики органів, що розглядають справи про адмінправопорушення, відносяться службовці підприємств, установ та організацій, які мають право здійснювати в межах своєї компетенції владні організаційно-розпорядчі дії, що мають юридично значимі наслідки (наприклад, давати обов’язкові вказівки, розпоряджатися кредитами, наймати та звільняти працівників, вживати заходів заохочення й дисциплінарного впливу).

Лист Міндоходів від 03.06.2013 р. № 4730/5/99-99-15-01-05-16

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»