Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства України роз’яснює, що усі вкладники, які розмістили кошти в банку-учаснику Фонду на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом оформлення іменного депозитного сертифіката в національній чи в іноземній валюті, автоматично підпадають під гарантію Фонду. Відшкодування за такими вкладами відбувається за рахунок коштів, акумульованих Фондом, але не більше ніж 200 тисяч грн.

Таким чином, вкладники банків, розмістивши кошти в банку в межах гарантованого розміру відшкодування, можуть бути впевнені в захисті своїх заощаджень. Отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування вкладники можуть самостійно, дотримавшись усіх процедур, та без допомоги сторонніх осіб.

Процедура виведення неплатоспроможних банків з ринку та порядок отримання вкладниками своїх коштів:

  • у разі віднесення Національним банком України банку до категорії неплатоспроможних, Фонд запроваджує в такий банк тимчасову адміністрацію та призначає уповноважену особу на 3 місяці, а в системно важливі банки на 6 місяців, з можливістю одноразового подовження даного строку ще на 1 місяць. Про запровадження в банку тимчасової адміністрації Фонд повідомляє вкладників шляхом розміщення інформації на сайті Фонду та опублікування відповідного оголошення в газеті «Голос України».
  • протягом дії тимчасової адміністрації вкладники неплатоспроможного банку можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Виплати за зазначеними договорами здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не більше 200 тисяч грн.
  • порядок виплат коштів вкладникам після дії тимчасової адміністрації залежить від визначеного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку. Якщо в ході тимчасової адміністрації для неплатоспроможного банку залучається інвестор, то зобов’язання перед вкладниками щодо повернення коштів за вкладами щонайменше в сумі, що не перевищує 200 тисяч грн, переходять до інвестора. Якщо продаж банку не відбувся, то Національний банк України приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. В такому випадку виплати коштів за вкладами здійснюються Фондом усім вкладникам незалежно від закінчення строку дії договору і розпочинаються не пізніше ніж через 7 днів із дня відкликання банківської ліцензії. Водночас отримати кошти вкладники можуть звернувшись у визначений банк-агент Фонду.

Нині банками-агентами Фонду є 11 банків: ПАТ «УкрСиббанк», АТ «ІМЕКСБАНК», ПАТ «Банк «Київська Русь», АТ КБ «ХРЕЩАТИК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПуАТ «ФІДОБАНК», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Укрінбанк». Мережа філій і відділень таких банків по Україні перевищує 5 709 установ, що забезпечує доступність отримання коштів вкладниками.

Вкладники, вклади яких перевищують 200 тисяч грн, після відкликання НБУ банківської ліцензії та ліквідації банку матимуть право подати кредиторські вимоги на ім’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Задоволення вимог кредиторів здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена ч.1 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»