Спеціалісти ДФС у системі «ЗІР» (підкатегорія 109.19) зазначили, що отримання підзвітними особами готівки в інвалюті на відрядження безпосередньо в установі банку, минаючи касу юридичної особи, не передбачено чинним законодавством.

Уповноважений банк здійснює видачу готівкової інвалюти з поточного рахунку юридичної особи — резидента або іноземного представництва на підставі заяви на видачу готівки, доручення повноважному представнику на отримання іноземної валюти в касі уповноваженого банку та листа-розрахунку, який містить такі дані (п. 2.2 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200):

  • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) осіб, які виїжджають за кордон;
  • розрахунок витрат.

Уповноважений банк залишає в касових документах документи, на підставі яких здійснюється видача з поточного рахунку готівкової іноземної валюти.

Водночас, згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, видача готівкових коштів під звіт або на відрядження здійснюється відповідно до законодавства. Без оприбуткування в касі підприємства можна використовувати готівку, одержану з карткового рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу.

Таким чином, отримання підзвітними особами готівки в інвалюті на відрядження безпосередньо в установі банку, минаючи касу юридичної особи, не передбачено чинним законодавством.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»