ДФС своїм листом від 28.10.2014 р. № 8651/7/99-99-24-01-04-17 роз’яснила окремі питання здійснення митних формальностей при переміщенні товарів через територію ВЕЗ «Крим».

1. Якщо товари були оформленi за декларацiєю для вивезення за межi митної територiї України на територію ВЕЗ «Крим», але так і не перетнули меж материкової України протягом 180 днiв, то митниця може визнати цю митну декларацiю недiйсною.

2. Відомості про документ, за яким здійснювалося переміщення товарів внутрішнім транзитом, повинні вноситися до графи 40 митної декларації (у тому числі додатково до відомостей про митну декларацію, за якою здійснювалося поміщення товарів у режим вільної митної зони).

3. На товари, що ввозяться з Криму, можна оформлювати періодичні митні декларації. З цього приводу контролери зазначили, що існує можливість оформлення митницями України періодичних митних декларацій типу «ІМХХРР», у першому підрозділі графи 37 яких зазначений код «ХХ81», для декларування у відповідний митний режим товарів, що випускаються з території ВЕЗ «Крим» у митному режимі транзиту з оформленням Херсонською або Запорізькою митницями для доставки до митниці призначення МД типу «ТР 81 АА» або документів, що використовуються для декларування товарів і транспортних засобів у митний режим транзиту відповідно до ст. 94 Митного кодексу України.

4. Допускається подання й оформлення підрозділами Херсонської митниці:

  • попередніх, періодичних митних декларацій та додаткових декларацій на товари, що ввозяться з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України, для оформлення цими підрозділами Херсонської митниці;
  • періодичних митних декларацій та додаткових декларацій на товари, що переміщуються з іншої території України на територію ВЕЗ «Крим».

5. При поміщенні товарів у митний режим вільної митної зони на території ВЕЗ «Крим», зміні митного режиму товарів після перебування у митному режимі вільної митної зони на території ВЕЗ «Крим» а також подальшій зміні митного режиму товарів, що переміщені з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України, третім та четвертим знаками чотиризначного коду в другому пiдроздiлi графи 37 МД зазначається код «08»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»