Мінфін підготував проект наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», який планує визначити часові рамки набрання чинності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(С)БОДС) та внести зміни до окремих із них.

На 2016 рік відкладуть набрання чинності таких НП(С)БОДС:

 • 101 «Подання фінансової звітності»;
 • 102 «Консолідована фінансова звітність»;
 • 103 «Фінансова звітність за сегментами»;
 • 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»;
 • 124 «Доходи»;
 • 126 «Оренда»;
 • 129 «Інвестиційна нерухомість»;
 • 131 «Будівельні контракти»;
 • 134 «Фінансові інструменти»;
 • 135 «Витрати».

На 2016 рік відкладуть і План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Починаючи з 2015 року мають запрацювати такі НП(С)БОДС:

 • 121 «Основні засоби»;
 • 122 «Нематеріальні активи»;
 • 123 «Запаси»;
 • 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок»;
 • 127 «Зменшення корисності активів»;
 • 128 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи»;
 • 130 «Вплив змін валютних курсів»;
 • 132 «Виплати працівникам»;
 • 133 «Фінансові інвестиції».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»