Оплата послуг зі створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем і комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику проводиться за КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів».

 За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» — оплата послуг із технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення: установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем і комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів).

На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування і розпорядження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників і визначення його вартості.

Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів.

У бухгалтерському обліку витрат, що можуть виникнути в процесі експлуатації web-сайтів/порталів і реклами сайта, відображаються згідно з вимогами Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов'язаннями бюджетних установ.

Таких висновків дійшла Державна казначейська служба в листі від 06.06.2014 р. № 17-05/560-13524.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»