НБУ повідомив про перелік цінних паперів, які можуть розглядатися ним у якості прийнятного забезпечення кредитів рефінансування в III кварталі 2013 року.

До такого переліку ввійшли:

  • державні облігації України (облігації внутрішньої державної позики України) усіх випусків, які знаходяться в обігу та відповідають вимогам п. 3.7 та п. 3.8 (щодо державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності) гл. 3 р. II Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою НБУ від 30.04.2009 р. № 259 (далі — Положення);
  • депозитні сертифікати НБУ, що знаходяться в обігу та відповідають вимогам п. 3.9 гл. 3 р. II Положення;
  • облігації Державної іпотечної установи з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії за зобов’язаннями емітента, яка видана КМУ, що відповідають вимогам п. 3.10 гл. 3 р. II Положення;
  • звичайні іпотечні облігації Державної іпотечної установи, що відповідають вимогам п. 3.12 гл. 3 р. II Положення;
  • звичайні іпотечні облігації, що відповідають вимогам п. 3.12 гл. 3 р. II Положення;
  • облігації місцевих позик та облігації підприємств, що відповідають вимогам п. 3.12 гл. 3 р. II Положення;
  • векселі суб’єктів господарювання, що авальовані КМУ, які відповідають вимогам п. 3.13 гл. 3 р. II Положення;
  • враховані банком векселі суб’єктів господарювання, що відповідають вимогам п. 3.14 гл. 3 р. II Положення;
  • векселі банків, авальовані іншим банком, що відповідають вимогам п. 3.14 гл. 3 р. II Положення.

 

Лист НБУ від 25.06.2013 р. № 19-015/6892

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»