Верховний Суд України узагальнив висновки, викладені в рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення за І півріччя 2014 р. Узагальнення стосуються:

  • справ про банкрутство;
  • договорів про надання послуг;
  • спорів, що виникають із договорів найму (оренди), лізингу;
  • відповідальності за правопорушення у сфері господарювання;
  • адміністративно-господарських санкцій;
  • спорів щодо виконання господарських зобов'язань;
  • відповідальності за порушення зобов’язання;
  • застосування позовної давності;
  • спорів про укладення, зміну, розірвання договорів;
  • спорів щодо забезпечення виконання зобов'язань тощо.

Серед висновків ВСУ існує твердження про те що, якщо заборгованість у боржника виникла після визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора постановою господарського суду, вимоги кредитора щодо визнання цих вимог поточними і включення їх до реєстру вимог кредиторів не мають характеру поточних у розумінні ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII і не можуть бути заявлені в порядку ч. 1 ст. 23 вищезазначеного Закону.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»