На думку ВСУ однією з гарантій можливості здійснення працівниками, обраними до складу профспілки, своїх повноважень є заборона притягнення їх до дисциплінарної відповідальності без попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є (постанова ВСУ від 22.10.2014 р. у справі № 6-163цс14).

Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору з працівником має бути обґрунтованим(ч. 6 ст. 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV, даліЗакон № 1045). Якщо в рішенні немає обґрунтування відмови у такій згоді, роботодавець має право звільнити працівника без згоди профспілки. На думку суддів, власник має право звільнити працівника без згоди профспілки за відсутності обґрунтування профспілковим органом такої відмови, а не з мотивів її відмови.

За аналогією правило ч. 6 ст. 39 Закону № 1045 слід застосувати й до передбачених ч. 2 ст. 252 КЗпП, ч. 2 ст. 41 Закону № 1045 випадків отримання згоди профспілкового органу на притягнення працівників — членів виборних профспілкових органів до дисциплінарної відповідальності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»