ДФС у підкатегорії 132.02 «ЗІР»  наголосила, що сума відшкодувань моральної шкоди найманим працівникам у зв’язку з рішенням суду не є об’єктом обкладання військовим збором.

Відповідно до п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ, об’єктом обкладення військовим збором є доходи, зокрема, у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами і за цивільно-правовими договорами. Відшкодування моральної шкоди до таких доходів не належить, а тому не обкладається військовим збором.

Нагадаємо! Відповідно до пп.164.2.14 ПКУ, дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку й обкладається ПДФО, окрім:

а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю і здоров’ю;

б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання;

в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування;

г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, установленому законом;

ґ) виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»