З метою підвищення ефективності застосування механізмів регулювання грошово-кредитного ринку НБУ визначив такі нові нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів:

  • кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у нацвалюті на вимогу та кошти на поточних рахунках — 0;
  • кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб в інвалюті на вимогу та кошти на поточних рахунках — 10;
  • кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб в інвалюті на вимогу та кошти на поточних рахунках — 15;
  • строкові кошти та вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у нацвалюті — 0;
  • довгострокові кошти та вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 5;
  • короткострокові кошти та вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 10;
  • кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій-нерезидентів у нацвалюті — 0;
  • кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій-нерезидентів в інвалюті (крім російських рублів) — 5;
  • кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій-нерезидентів у російських рублях — 0.

Нагадаємо: норматив обов’язкового резервування — це встановлений НБУ у процентному значенні розмір обов’язкових резервів до зобов’язань щодо залучених банком коштів.

 

Постанова Правління НБУ «Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку» від 20.06.2013 р. № 241.

Набирає чинності 01.07.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»