КМУ затвердив порядок, який визначає процедуру подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

Декларація розробляється суб’єктом господарювання та подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора чи територіального органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС).

Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом із декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 10 днів із дня її надходження.

Водночас порядком передбачено, що декларація не подається:

  • у разі використання торговельних місць, кіосків і контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  • орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником.

 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» від 05.06.2013 р. № 440.

Набирає чинності з 01.07.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»