КМУ постановою затвердив Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Цим Порядком зокрема визначено, що територіальні органи Державної служби зайнятості в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — територіальні органи) видають за юридичною адресою підприємства, установи, організації (далі — роботодавець) дозволи на застосування на конкретних посадах праці:

  • іноземців чи осіб без громадянства за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи;
  • іноземців чи осіб без громадянства за умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
  • іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним суб’єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує половини загальної чисельності осіб, що працюватимуть на умовах договорів (контрактів);
  • іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії»;
  • іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Для отримання дозволу роботодавець має подати до територіального органу заяву згідно з додатком до Порядку та документи відповідно до переліку, наведеного у Порядку.

Рішення щодо видачі, відмови у видачі, продовження дії, відмови у продовженні дії або анулювання дозволу приймається протягом 15 календарних днів із дня реєстрації документів.

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить 4 мінімальні заробітні плати, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Зверніть увагу, що дія цього Порядку не поширюється на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, зазначених у ч. 6 ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

 

Постанова КМУ «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від 27.05.2013 р. № 437.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 26.06.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»