Фонд держмайна в листі від 01.10.2013 р. № 10-36-12442 наголошував, що законодавством із питань оцінки майна не встановлена обов'язковість проведення незалежної оцінки у випадках оприбуткування лишків товарно-матеріальних цінностей, що виявлені під час проведення інвентаризації, при переоцінці необоротних активів і при оприбуткуванні придатних для подальшої експлуатації складових майна після його списання.

Оцінка в зазначених вище випадках може бути проведена комісією, яка призначається наказом керівника установи.

Обов'язковість оцінки передбачена для визначення розмірів збитків або відшкодування. У разі необхідності обґрунтування наявності або встановлення фактів розкрадання, нестачі, знищення (псування) майна, що призвело до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, оцінка збитків проводиться відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 р. № 1891, шляхом проведення незалежної оцінки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»