Законотворці врегулювали процес обґрунтування контролюючими органами своїх рішень про вжиття заходів реагування на виявлені порушення вимог законодавства під час здійснення держнагляду (контролю).

Так, у Кодексі адміністративного судочинства України з’явиться нова стаття 1836. Нею врегульовано, як представники контролюючих органів мають подавати адміністративний позов до окружного адміністративного суду. Такий позов подають не пізніше наступного дня після прийняття рішення (розпорядження) про вжиття заходів реагування.

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня із дня надходження позовної заяви. Разом із тим копії ухвали про відкриття провадження невідкладно надсилаються позивачу й особі, прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується адміністративний позов.

У разі постановлення ухвали про відкриття провадження у справі суд у п’ятиденний строк ухвалює постанову по суті заявлених вимог.

Водночас апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції подаються протягом трьох днів із дня їх ухвалення та розглядаються в строк не більше ніж три дні з дня відкриття апеляційного провадження.

Підприємство, до якого були застосовані заходи реагування й обґрунтованість яких підтверджена постановою суду, має право подати заяву про скасування таких заходів, якщо обставини, які стали підставою для вжиття цих заходів, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який ухвалив постанову про підтвердження обґрунтованості заходів реагування, вжитих суб’єктами владних повноважень.

За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення чи про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню. Водночас відмова в задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування.

Відповідні зміни внесено й у Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V. Зокрема його доповнено положеннями, на підставі яких заходи реагування, обґрунтованість яких має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовуються, а відповідний розпорядчий документ підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю).

Зазначені зміни вводяться з 1 липня 2013 року.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності» від 20.06.2013 р. № 353-VІІ.

Набирає чинності 27.06.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»