Якщо бюджетними установами застосовуються смарт-картки при отриманні палива, пального та мастильних матеріалів, відображення в обліку придбання палива, пального та мастильних матеріалів здійснюється в порядку відображення операцій із придбання цих матеріалів за талонами. Вартість самої смарт-картки обліковується в порядку, визначеному для МШП.

Довідникова та методична література, строк корисного використання якої менше одного року, відображається тільки в аналітичному обліку зі списанням фактичних витрат на її придбання. Строк корисного використання і зберігання літератури визначається уповноваженими фахівцями бухгалтерії та фіксується в наказі чи розпорядженні.

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких і газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв'язку тощо обліковуються із виділенням в окрему підгрупу на субрахунку 103 «Будинки та споруди». Зокрема, перелічені вище об'єкти основних засобів належать до підгрупи 4, для якої встановлена норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік 5 % зі строком корисного використання 20 років.

Тимчасові нетитульні споруди входять до складу основних засобів. Установлено норму зносу в розрахунку на рік у розмірі 20 % до первісної (переоціненої) вартості тимчасових нетитульних споруд із строком корисного використання 5 років.

Таких висновків дійшов Мінфін у листі від 18.09.2014 р. № 31-11420-08-25/24064.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»