Кабінет Міністрів України постановою від 16.10.2014 р. № 543 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я.

До таких критеріїв віднесені:

  • строк провадження господарської діяльності з медичної практики;
  • наявність порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я;
  • вид медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація).

Відповідно до встановлених критеріїв, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність із медичної практики, належать до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

  • із високим ступенем ризику — не частіше одного разу на рік;
  • із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на 3 роки;
  • із незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на 5 років.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»