Наразі порядок відображення сум ПДВ на рахунках бухгалтерського обліку врегульовано Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Мінфіну від 01.07.1997 р. № 141 (далі — Інструкція).

Так, відповідно до пп. 1.2 Інструкції суми податкових зобов’язань із ПДВ платники цього податку відображають за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість», у кореспонденції з дебетом субрахунку 643, зокрема, у випадках отримання продавцем суми попередньої оплати за товари, роботи, послуги та перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною. Разом із тим Інструкцією врегульовано лише питання подальшого закриття 643 субрахунку в разі поставки попередньо оплаченої продукції, товарів, робіт, послуг тощо шляхом його кредитування в кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів. Водночас жодного слова не сказано щодо його закриття у випадку перевищення звичайної ціни над фактичною.

Тож цю прогалину спеціалісти Мінфіну заповнили в листі від 07.05.2013 р. № 31-08410-07/23-1524/2/1696 таким чином: дебетовий залишок по субрахунку 643 «Податкові зобов’язання», що виникає в разі перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною, рекомендовано списувати в дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

 

За матеріалами gaap.in.ua

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»