До таких висновків Мінфін дійшов проаналізувавши норми П(С)БО 7 «Основні засоби» і затверджені ним Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 р. № 561. Адже згідно з п. 16 П(С)БО 7 переоцінці підлягають лише об’єкти основних засобів.

Витрати ж на будівництво (виготовлення), придбання та поліпшення об’єктів основних засобів з початку й до кінця зазначених робіт і введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом), які не відносяться до об’єктів основних засобів і обліковуються в окремій групі (рахунок 15 «Капітальні інвестиції»).

Тож, враховуючи те, що до введення об’єктів основних засобів у експлуатацію капітальні інвестиції обліковуються в складі незавершеного будівництва, тобто по суті вони ще не є об’єктами основних засобів, їх вартість не може підлягати переоцінці й амортизації.

Лист Мінфіну від 15.04.2013 р. № 31-08410-07-29/12008

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»