15.10.2014 р. набрав чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.10.2014 р. № 1669-VII, яким унесені зміни до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР.

У зв'язку з цим суб'єктам малого підприємництва для отримання сертифіката про форс-мажорні обставини необхідно надати разом із заявою документи, які підтверджують їх статус відповідно до п. 3. ст. 55 Господарського кодексу України:

  • підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб, і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ;
  • юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб, і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ;

1) належним чином засвідчену копію звіту про фінансові результати та сукупний дохід за попередній звітний період (календарний рік) (форма № 1-м і форма № 2-м);

2) належним чином засвідчену копію звіту з праці за попередній звітний період (календарний рік) або додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту стосовно сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (п. 3.1 розділу III) та/або інші підтверджуючі цей факт документи;

3) документ, який підтверджує повноваження особи на отримання сертифіката та право підписання акта надання послуги (оригінал довіреності, належно засвідчену копію наказу, інше).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»